Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Locatie Forelsloot

Maandag en dinsdag  Alle leerjaren 08.45 uur tot 15.00 uur
Woensdag  Leerjaar 1 t/m 4 08.45 uur tot 12.00 uur
  Leerjaar 5 en 6 08.45 uur tot 12.30 uur
Donderdag en vrijdag Alle leerjaren 08.45 uur tot 15.00 uur


Locatie Velddreef

Maandag en dinsdag 08.30 uur tot 14.45 uur
Woensdag 08.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag en vrijdag 08.30 uur tot 14.45 uur


Elke ochtend gaan de deuren van de school 10 minuten voor lestijd open. De leerlingen kunnen naar hun eigen lokaal gaan of gebracht worden door de ouder. Wij rekenen erop dat de kinderen op tijd gebracht worden zodat de leerkracht de les meteen kan beginnen.

Binnen De Hofvijver hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven lunchen onder leiding van de basisgroepleerkracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  

Vakantierooster 2017-2018

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Krokusvakantie  26 februari t/m 2 maart
Pasen 30 maart t/m 2 april
Meivakantie 23 april t/m 4 mei
Hemelvaart 10 mei t/m 11 mei
Pinksteren 21 mei
Zomervakantie 16 juli t/m 24 augustus