Schoolkosten

Ouderbijdrage

Met deze bijdrage worden alle extra activiteiten voor de kinderen gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest, de sportdag en het schoolreisje. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 20,00 per kind.

U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:
NL ABNA 047 81 87 831 t.n.v. de Ouderraad van De Hofvijver te Zoetermeer.