Aanmelden buitenschoolse opvang

U kunt uw kind het gehele jaar aanmelden voor de buitenschoolse opvang bij De Drie Ballonnen. De opvang wordt aangeboden in de locatie Forelsloot.  De tarieven voor de BSO kunt u hier vinden. De openingstijden zijn van 07.00  uur tot 18.30 uur.

Aanmelden kan bij Marielle Hoekstra via bso@drieballonnen.nl of 079-7600279.