Lunchen op school geeft rust voor de kinderen.

Lunchen op school

Binnen De Hofvijver hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven lunchen met hun klasgenootjes onder begeleiding van de leerkracht. De leerlingen zorgen tussen de middag zelf voor hun lunch.

Wij hanteren een continurooster omdat er in toenemende mate vraag is van ouders naar een opvang van kinderen voor de lunchpauze. Door het toepassen van het continurooster kunnen wij op een verantwoorde manier aan deze vraag voldoen. Tevens biedt een continurooster meer structuur en duidelijkheid voor de leerlingen en de ouders. De doorlopende dag op school geeft rust aan de kinderen.