Schoolkosten

Ouderbijdrage

Met deze bijdrage worden alle extra activiteiten voor de kinderen gefinancierd, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest en de sportdag. De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 22,00 per kind. De bijdrage voor het schoolreisje is € 25,00 per kind.

Het bedrag wordt elk jaar geïncasseerd via de Parro-App. Als ouder krijgt u hier automatisch een betaalopdracht voor.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.