Een sprong vooruit!

Over de Hofvijver

Een school die uw kind laat groeien en met hem of haar meegroeit, dat is christelijke basisschool De Hofvijver in Zoetermeer, wijk Seghwaert. Wij bieden een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving. Persoonlijk, verbindend en groei zijn de woorden die ons leiden.

Om uw kind(eren) te laten groeien, is er veel individuele aandacht voor de leerlingen. Door dichtbij ze te staan en goed te weten wat uw kind wil en kan, kunnen we een persoonlijke aanpak waarmaken. Zo kan uw kind het beste uit zichzelf halen gedurende zijn of haar gehele basisschoolleven.

Kennis is belangrijk, maar is niet het enige dat onze school biedt. Onze leerlingen doen ervaringen op het gebied van cultuur, sport, natuur, techniek en maatschappij. Door systematisch te werken is ons onderwijs afgestemd op de (onderwijs)behoefte van uw kind. Ook leren wij onze leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden aan. Denk hierbij aan zaken als mediawijsheid, het plannen van en reflecteren op het eigen werk, samenwerken en burgerschap. De persoonlijke afstemming resulteert in goede resultaten.

Identiteit

De Hofvijver is een christelijke basisschool. Dit ziet u op verschillende manieren terug in de dagelijkse praktijk. Wij lezen voor uit de Bijbel, er wordt gebeden en gezongen, de christelijke feestdagen worden gevierd en we besteden in Unit 3 aandacht aan andere religieuze stromingen. Natuurlijk zijn alle kinderen met een andere levensbeschouwelijke overtuiging van harte welkom bij ons.

Hiernaast willen wij ook op andere wijzen onze identiteit uitdragen, door onder andere bezig te zijn met waarden en normen en door na te denken over de wijze waarop we met de aarde en onze medemensen omgaan.

De Hofvijver is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep. Meer hierover kunt u lezen onder bestuur