Een sprong vooruit!

Over de Hofvijver

Een school die uw kind laat groeien en met hem of haar meegroeit, dat is christelijke basisschool De Hofvijver in Zoetermeer, wijk Seghwaert. Wij bieden een plek waar kinderen zich thuis voelen en waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen in een stimulerende omgeving. Persoonlijk, verbindend en groei zijn de woorden die ons leiden.

Om uw kind(eren) te laten groeien, is er veel individuele aandacht voor de leerlingen. Door dichtbij ze te staan en goed te weten wat uw kind wil en kan, kunnen we een persoonlijke aanpak waarmaken. Zo kan uw kind het beste uit zichzelf halen gedurende zijn of haar gehele basisschoolleven.

Kennis is belangrijk, maar is niet het enige dat onze school biedt. Onze leerlingen doen ervaringen op het gebied van cultuur, sport, natuur, techniek en maatschappij. Door systematisch te werken is ons onderwijs afgestemd op de (onderwijs)behoefte van uw kind. Ook leren wij onze leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden aan. Denk hierbij aan zaken als mediawijsheid, het plannen van en reflecteren op het eigen werk, samenwerken en burgerschap. De persoonlijke afstemming resulteert in goede resultaten.

Identiteit

De Hofvijver is een christelijke basisschool. Dit ziet u op verschillende manieren terug in de dagelijkse praktijk. Wij besteden aandacht aan de boodschap van de Bijbelse verhalen. Hierin zoeken wij de verbinding met de levensbeschouwelijke ontwikkelingen van de kinderen. Belangrijke waarden waar wij bij stil staan zijn: leren in vertrouwen; klaarstaan voor elkaar en opkomen voor de ander. Dit doen wij door de verhalen te vertellen, de dag te beginnen met een dagopening en de christelijke feesten met elkaar te vieren.

De Hofvijver staat midden in de samenleving. Dit betekent dat wij vanaf unit 3 ook aandacht besteden aan andere levensovertuigingen. Elke ouder die zich kan aansluiten bij deze voor ons belangrijke normen en waarden, is van harte welkom op De Hofvijver.

De Hofvijver is onderdeel van de Unicoz Onderwijsgroep. Meer hierover kunt u lezen onder bestuur