Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Maandag en dinsdag  Alle leerjaren 08.45 uur tot 15.00 uur
Woensdag  Alle leerjaren 08.45 uur tot 12.00 uur
Donderdag en vrijdag Alle leerjaren 08.45 uur tot 15.00 uur

Elke ochtend gaan de deuren van de school 10 minuten voor lestijd open. De leerlingen kunnen naar hun eigen lokaal gaan of gebracht worden door de ouder. Wij rekenen erop dat de kinderen op tijd gebracht worden zodat de leerkracht de les meteen kan beginnen.

Binnen De Hofvijver hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven lunchen onder leiding van de basisgroepleerkracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 1 maart 2019
Pasen 19 april t/m 22 april 2019
Meivakantie 23 april t/m 3 mei 2019 
Hemelvaart 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019 
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019