Schooltijden en vakanties

Schooltijden

Maandag en dinsdag  Alle leerjaren 08.45 uur tot 15.00 uur
Woensdag  Alle leerjaren 08.45 uur tot 12.00 uur
Donderdag en vrijdag Alle leerjaren 08.45 uur tot 15.00 uur

Elke ochtend gaan de deuren van de school 10 minuten voor lestijd open. De leerlingen kunnen naar hun eigen lokaal gaan of gebracht worden door de ouder. Wij rekenen erop dat de kinderen op tijd gebracht worden zodat de leerkracht de les meteen kan beginnen.

Binnen De Hofvijver hanteren wij een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven lunchen onder leiding van de basisgroepleerkracht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  

Vakantierooster 2019-2020

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie  24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen 10 april t/m 13 april 2020
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2020 
Hemelvaart 21 mei t/m 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020 
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus 2020