Samen met u maken wij de school.

Oudercommunicatie

Goede communicatie tussen u als ouder en de school vinden wij erg belangrijk. Goed contact tussen de ouders/verzorgers en de school zorgt voor een positieve beïnvloeding van uw kind. Samen maken wij de school! Wij houden u op de verschillende manieren op de hoogte van alle informatie.

Ouderapp

Snelle en duidelijke informatie verstrekken vinden wij belangrijk. Daarom maken wij gebruik van de ouderapp Mijnschoolinfo. Meer informatie hierover kunt u hier lezen.

De nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt wekelijks digitaal naar u verzonden. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van uiteenlopende zaken die spelen bij ons op school. U kunt de nieuwsbrieven allemaal teruglezen op onze website. Ook in de ouderapp en op de website zullen regelmatig nieuwsberichten verschijnen.

Ouderavond

Aan het begin van het schooljaar vindt er een ouderavond plaats. Tijdens deze avond vertellen wij meer over wat er in de groep(en) van uw kind(eren) gaat gebeuren en kunt u verder kennis maken met leerkrachten en andere ouders. Ook organiseren wij regelmatig een ouderavond over een speciaal onderwerp. Hiervoor ontvangt u vooraf een uitnodiging.

Schoolgids

De schoolgids verschijnt ieder jaar. Hierin staat alle belangrijke informatie over onderwijskundige en huishoudelijke onderwerpen binnen school en het onderwijs. U kunt de schoolgids hier vinden.