Leuke en educatieve uitjes, dat is ons doel.

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders die alle leuke activiteiten op De Hofvijver mogelijk maakt. De OR coördineert en organiseert allerlei activiteiten en zaken die plaatsvinden in onze school. Dit doen zij samen met het onderwijsteam.

De OR organiseert samen met u en het team verschillende activiteiten om de kinderen een leuke schooltijd te bezorgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de sportdag, het sinterklaasfeest en het kerstfeest. Deze uitjes zijn voor veel kinderen het hoogtepunt van het jaar.

Als voorzitter stel ik graag het team van de Ouderraad aan u voor. U heeft ons vast al eens dit schooljaar gezien tijdens de verschillende activiteiten. De groep bestaat uit ouders die zich met veel enthousiasme en plezier inzetten om samen met het docententeam de extra activiteiten binnen en buiten het reguliere lesprogramma in te vullen. Uw vrijwillige bijdrage is hierbij nodig, maar net zo nodig is ook uw hulp tijdens de activiteiten. Wij komen zo ongeveer 1 keer per 6 weken bij elkaar waar wij de activiteiten doornemen, taken verdelen en alle werkzaamheden die nodig zijn uitvoeren om de activiteiten in te vullen, ook de directie is hierbij aanwezig. Wij delen allemaal een gemeenschappelijk doel; leuke schoolgerelateerde activiteiten voor de kinderen organiseren met een vastgesteld budget, in nauwe samenwerking met het docententeam met enthousiasme en plezier. Het huidige team bestaat uit:

  • Jessica; moeder van Mila (unit 1) en Dani (unit 1)

  • Kim; moeder van Jesper (unit 3), Benthe (unit 3) en Quinten (unit 1)

  • Watie (voorzitter); moeder van Emma ( unit 2)

  • Marleen; moeder van Sofie ( unit 2)

  • José; moeder van Sophie (unit 2) en Tessa (unit 1)

  • Jolanda; moeder van Eline (unit 3)

  • Woeder van Emma ( unit 2)

  • Mirjam; moeder van Naomi (unit 2)

Wij worden ondersteund en gestuurd door onze penningmeester Mark Otter. En vaak zijn ook de partners nauw betrokken bij alle werkzaamheden om de activiteiten heen. Wilt u meer informatie? Schiet een van onze leden aan (herkenbaar aan het blauwe T-shirt) of stuur een mail naar or@dehofvijver.unicoz.nl. Binnen 3 werkdagen wordt er dan contact opgenomen.

Met vriendelijke groet namens het gehele team,

Watie Wilts - van der Vorm
Voorzitter Ouderraad

Voor tal van leuke activiteiten zijn wij regelmatig op zoek naar ouders die ons willen ondersteunen. Wilt u een keer helpen bij een van deze leuke activiteiten? Dan kunt u zich aanmelden bij de OR via or@dehofvijver.unicoz.nl.