De kinderen krijgen bij ons de ruimte om te groeien.

Missie en visie

Op De Hofvijver werken we samen aan de toekomst. Het plezier in leren, creativiteit, zelfverantwoordelijkheid en talent dragen allemaal een steentje bij aan de ontwikkeling van het kind.

Missie

  • We ontwikkelen de eigen talenten van de kinderen en houden daarbij rekening met hun onderwijsbehoeften; op deze wijze realiseren wij passend onderwijs voor ieder kind.

  • We ontwikkelen de zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de kinderen, zodat zij plezier in leren hebben en resultaten behalen die aansluiten bij hun mogelijkheden.

  • Door samenwerken en ruimte te geven voor creatieve oplossingen, ontwikkelen wij het zelfvertrouwen van de kinderen, waardoor zij hun talenten leren ontdekken en leren in te zetten voor hun omgeving en de maatschappij.

  • Wij vinden dat ouders/verzorgers  bij alle facetten van de ontwikkeling en voortgang van de kinderen betrokken moeten zijn en vinden dat de rollen en verwachtingen van alle betrokkenen helder moeten zijn.

Visie

Binnen de Hofvijver bieden wij een stimulerend en ondersteunend klimaat aan alle leerlingen zodat zij de kans krijgen zo initiatiefrijk en zelfstandig mogelijk met de omgeving om te gaan. Op deze manier kunnen de kinderen zich in een veilige omgeving ontwikkelen vanuit vertrouwen en nieuwsgierigheid.

De Hofvijver: een sprong vooruit! De kinderen krijgen bij ons de ruimte om te groeien, om te zijn wie ze zijn en de ruimte om (binnen de vastgestelde kaders)  te kiezen en te leren wat zij willen en nodig hebben. Wij hebben vertrouwen in de positieve bedoelingen van elk kind. Hierdoor hebben de kinderen de ruimte om actief, zelfstandig en in samenwerking met anderen kennis te verwerven door het vinden van oplossingen. Wij kijken niet alleen naar wat de kinderen hebben geleerd, maar ook naar de manier waarop.

Bij de Hofvijver is ieder kind mede-eigenaar van zijn of haar leer- en ontwikkelingsproces. Wij vinden dat een kind van nature uit is op sociale verbinding, kennis en vaardigheden. Daarom bieden wij drie basisbehoeften:

  • Relatie: Ik hoor erbij!

  • Competentie: Ik kan het!

  • Autonomie of onafhankelijkheid: Ik kan het zelf!