Meer lezen, beter in taal!

De Bibliotheek op School

De Bibliotheek op School is onlangs bij ons geopend door kinderboekenschrijfster Annet Jacobs. De Bieb op School is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal.

Dit gegeven is onlangs weer eens bevestigd door onderzoek naar het verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Eindtoets! Hierover kunt u meer lezen op de website van de bibliotheek: www.bibliotheek-zoetermeer.nl.

Leesplan

Een vast onderdeel van de Bibliotheek op School is het opstellen en werken met een leesplan. Met onze leesconsulent Pauline van de bibliotheek heeft onze leescoördinator op school een leesplan opgesteld. Met het leesplan werken we structureel, van leerjaar 1 t/m 8, aan het versterken van leesbevordering en taalontwikkeling. Voorbeelden van structurele maatregelen zijn: dagelijks 15 minuten vrij lezen, regelmatig interactief voorlezen, boekkringen, boekbesprekingen en een bibliotheekbezoek. Ook landelijke leesbevorderingsprojecten, zoals Kinderjury, De Nationale Voorleeswedstrijd en de Kinderboekenweek maken onderdeel uit van het leesplan.

Schoolbibliotheek

Op De Hofvijver is een fysieke bibliotheek ingericht. De bibliotheek levert de collectie voor deze schoolbibliotheek. De collectie is actueel en gevarieerd, en afgestemd op de leesinteresses van de kinderen en de leesbehoeften van de groepen. Alle leerlingen kunnen boeken lenen uit de collectie van de schoolbibliotheek, die ze zowel op school als thuis kunnen gebruiken. Hiervoor hebben ze geen bibliotheekpas nodig.

Daarnaast kunnen uw kinderen natuurlijk ook boeken en andere materialen lenen in de Hoofdbibliotheek op het Stadhuisplein, of in één van de wijkbibliotheken in Oosterheem of Rokkeveen. Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis voor kinderen t/m 17 jaar! Hebben uw kinderen al een eigen bibliotheekpas? Kom met uw kinderen naar de bibliotheek en ervaar hoe leuk ze het vinden om met u boeken uit te zoeken! Hiermee levert u als ouder ook een bijdrage aan het vergroten van het leesplezier van uw kinderen.

Monitor

Een belangrijk onderdeel van de Bibliotheek op School is de leesmonitor. Deze monitor brengt het lees- en leengedrag van de leerlingen, de leesbevorderingsactiviteiten van leerkrachten en het leesklimaat op school in beeld. De monitor laat zien of de bibliotheek wij als school erin slagen om het leesplezier te vergroten en de leerlingen meer te laten lezen. De uitkomsten van de monitor kunnen uiteindelijk naast de Cito-scores gelegd worden.

Welkom!

Bent u benieuwd naar de Bieb op school? Vraag uw kinderen om meer te vertellen of een rondleiding te geven! Ook de leerkrachten of de leescoördinator op school kunnen u meer informatie geven.