Kinderen kunnen zich optimaal ontwikkelen op hun eigen niveau.

Engels

Bij ons krijgen de kinderen van alle leerjaren structureel Engels aangeboden. Dit begint dus al in groep 1. We werken met de methode ‘Take it easy’. Dit is een interactieve methode waarbij het digibord veelvuldig wordt gebruikt. Een ‘native speaker’ biedt de les op het bord in het Engels aan. Elke hoofdstuk bestaat uit een thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen staat. Hierin is veel variatie aan muziek, rollenspellen, filmpjes, dialogen en spelletjes.

Niet alleen de technische taalbeheersing staat centraal bij de lessen, maar ook het communiceren. Vanaf leerjaar 6 werken de kinderen met een werkboek. In groep 7 en 8 wordt de stof uiteindelijk ook getoetst.

Voor de kinderen van deze generatie is een goede kennis van de Engelse taal steeds belangrijker voor hun toekomstige studie of beroep. Het aanbieden van Engels in alle leerjaren zien wij dan ook als een goede voorbereiding op het Engels in het voortgezet onderwijs.