Februari - 2020
MDWDVZZ
27
28
Deze dag
PLG
15:15:00 - 15:45:00
29
30
Deze dag
PLG
15:15:00 - 15:45:00
31
Deze dag
Ontw.Versl. inleveren
08:00:00 - 08:30:00
01
02
03
Deze dag
Halfj.evaluatie Unit 1
08:00:00 - 08:30:00
04
Deze dag
DO Halfj evaluatie Unit 2
08:00:00 - 08:30:00
Deze dag
PLG MT
15:15:00 - 15:45:00
Deze dag
OR
20:00:00 - 20:30:00
05
Deze dag
Halfjaarlijkse evaluatie Unit 3
08:00:00 - 08:30:00
06
Deze dag
PV
15:15:00 - 15:45:00
07
Deze dag
Ontw.verslag gr 1-7 mee Onderwijsbehoeften in Parnassys
08:00:00 - 08:30:00
08
09
10
11
Deze dag
IB bijeenkomst 3 Ontruimingsoefening
08:00:00 - 08:30:00
12
Deze dag
Studiemiddag
12:00:00 - 12:30:00
13
Deze dag
Dir. 2 daagse Vanaf hier verplichte 10 min gesprek (gr1-7)
08:00:00 - 08:30:00
14
Deze dag
Dir. 2 daagse
08:00:00 - 08:30:00
Deze dag
Disco
17:00:00 - 17:30:00
15
16
17
Deze dag
MT PLG
15:15:00 - 15:45:00
18
Deze dag
SWV scholing IB
08:00:00 - 08:30:00
19
Deze dag
EHBO
08:00:00 - 08:30:00
20
Deze dag
Open Morgen
08:00:00 - 08:30:00
Deze dag
IZC
15:00:00 - 15:30:00
Deze dag
PLG
15:15:00 - 15:45:00
21
Deze dag
Start voorjaarsvakantie
12:00:00 - 12:30:00
22
23
24
Deze dag
Voorjaarsvakantie
08:00:00 - 08:30:00
25
Deze dag
Voorjaarsvakantie
08:00:00 - 08:30:00
26
Deze dag
Voorjaarsvakantie
08:00:00 - 08:30:00
27
Deze dag
Voorjaarsvakantie
08:00:00 - 08:30:00
28
Deze dag
Voorjaarsvakantie
08:00:00 - 09:00:00
29
01